Тұрақты даму саласындағы қызмет туралы есеп

Баяндаманың толық нұсқасы

Кадрлық саясат

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет- керлер құрылымы
Қызметкерлердің тұрақтамауы, %
Компаниядағы қызметкерлердің еңбек сіңірген жылдары, адам
Қызметкерлердің жас бойынша топтары, адам

Әлеуметтік саясат

2017 дағы демеушілік және қайырымдылық көмектің құрылымы
Жалпы 2017 жылы Компания
319 млн теңгеден
аса сомаға демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетті.

Қоршаған ортаны қорғау

Қоршаған ортаны қорғау
«Ембімұнайгаз» АҚ қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне аса көп көңіл бөледі. Компания эко- логиялық құрауыштарға (ауа, су, топырақ және т.б.) мониторинг жүргізу және өндірістің қор- шаған ортаға жағымсыз әсерін тиімді азайту бойынша үздіксіз жұмыс жүргізеді.

Атпалар мен қалдықтар бойынша деректер
Атауы Өлш.бірл. 2015 2016 2017
Стационалық көздер бойынша (тасталынды), т 5134,325 5017,922 5120,115
соның ішінде газды жалындатып жағу салдарынан т 2554,934 2511,26 2991,914
Атпалар бойынша т 34,188 50,028 35,454
Қалдық көлемі (орналастырылған) т 7193,785 3308,975 3007,91
Қалдық көлемі (қайта өңделген) т 7199,71 12216,0914 11995,53
Жинақталған қалдық көлемі үдемелі қорытындымен т 13 742 8243,475 5465,629
Газ жағу көлемі мың м3 85 043,3 87 188,3 100 538,2

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
саласындағы саясат

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясат
«Ембімұнайгаз» АҚ ұлттық мұнай-газ компаниясы бола отырып, өндірістік қызметінің барлық кезеңдерінде қауіпсіз жұмыс ортасын қалыптастыру және сақтау үшін қызметкер- лері мен қоғамның алдындағы жауапкершілігін толық көлемде түсінеді және адамдар- дың өмірі мен денсаулығын сақтау мәселесін өзінің қызметінің негізгі басым бағытына жатқызады.

Жарақаттанушылық бойынша көрсеткіштер