Стратегиялық есеп

Баяндаманың толық нұсқасы

Экономикалық ортаға шолу

Экономикалық ортаға шолу
Қазақстан – бұл орасан зор, жылдам дамып келе жатқан мемлекет. Елдің аумағы 2,7 млн шаршы метрден асады, халқының саны – 18 млн адам. Мұнай-газ аудандары ел аумағы- ның 60%-нан астамын алады. Қазақстанда 172 мұнай кен орындары орналасқан, ал қа- зақстандық мұнай қорлары дүниежүзіндегі дәлелденген қорлардың шамамен 1,8%-ын құрайды. Қазақстандық мұнай қорларының 90%-нан астамы 15 ірі мұнай кен орындарын- да шоғырланған.

ҚР ҰЭМ статистикасының деректері бойынша 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айла- ры аралығында өндірілген жалпы ішкі өнімнің көлемі (оперативті деректер бойынша) 51,6 трлн теңгені құраған және алдыңғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғандағы шынайы көрінісінде 4%-ға артқан.

Компанияның қаржылық жағдайына әсер ететін негізгі макроэкономикалық факторларға мыналар жатады: мұнай бағасының серпіні, инфляция қарқыны, валюта бағамдарының, атап айтқанда теңгенің АҚШ долларына айырбастау бағамының ауытқуы.

2015 2016 2017 Ауытқу
Brent (DTD) орташа бағасы 52,39 43,73 54,192 24%
Инфляция деңгейі – Қазақстан (%) 13.60 8.50 7.10 -16%
Орташа айырбастау бағамы (1 АҚШ олларына теңге) 222.25 341.76 326.00 -5%
2017 жылы мұнай жеткізу бағыттары
Бағыт Мың тонна % 2016 жылға қарай
Атырау – Самара 15 368,0 106,9
Орынбор ГӨЗ 624,20 83
Каспий Құбыр Консорциумы (КҚК) 49 636,3 121,6
Атасу – Алашанькоу 2 291,0 74,6
Теңіз порты 1 192,3 54,3
Т/ж 670,0 75,4

Операциялық нәтижелер

«Ембімұнайгаз» АҚ бойынша мұнай өндіру, мың тонна
ӨҚБ 2015 2016 2017
Дерек Дерек Жоспар Дерек Өшіру
«Ембімұнайгаз» АҚ 2 823,04 2 832,008 2 840,00 2 840,02 0,015
соның ішінде МГӨБ бойынша:
«Жайықмұнайгаз» 960,335 954,171 955,8 953,679 -2,121
«Жылыоймұнайгаз» 962,6 989,14 1 029,20 1 034,93 5,725
«Доссормұнайгаз» 411,75 404,283 376 371,531 -4,469
«Қайнармұнайгаз» 488,355 484,414 479 479,88 0,877
Ілеспе мұнай газын өндіру, млн м3
Көрсеткіш 2015 2016 2017
Дерек Дерек Жоспар Дерек Өшіру
Ілеспе газ өндіру 187,946 191,649 199,737 199,755 0,18

Күрделі қаржы жұмсалымдарына шолу

Күрделі қаржы жұмсалымдары, млн теңге
Инвестиция баптары 2013 2014 2015 2016 2017
Құрылыс жұмыстары 13 749 12 333 10 685 30 989 12 618
Пайдаланылма бұрғылау 13 232 13 279 9 213 8 253 8 632
НҚЖ мен МЕА сатып алу 5 004 4 556 5 564 3 536 8 375
Іздеп-барлап бұрғылау 3 792 3 225 2 163 4 620 8 118
Басқасы 740 15 606 549 1 271 304
САРЕХ Барлығы 36 518 48 999 28 174 48 669 38 047

Инновациялар

Инновациялар
2015  жылдың тамызында мұнай және газ өндіру департаментінде бұдан бұрын жұмыс істеген жаңа техника және технология бөлімінің негізінде жаңа техника және техноло- гиялар департаменті (ЖТжТД) құрылды. Дәл осы департаментте «Ембімұнайгаз» АҚ-да алғаш рет жүзеге асырылатын, жоғары техникалық-экономикалық сипаттамалары бар, мұнай және газ өндіруге арналған жаңа техниканың түрлері мен технологиялар алдымен сыналып, содан соң өндіріске енгізіліп жатады. Олар ғылыми-зерттеу ұйымдарының, заң- ды және жеке тұлғалардың қолданбалы әдістемелерінің нәтижелері, техника мен жаб- дықтың сериялық түрлері немесе инновациялық технологиялардың енгізілуі болсын, Компанияның кен орындарындағы жағдайларға ұқсас жағдайларда өзін жақсы танытқан.

Сатып алу қызметі

2017 жылғы сатып алулар көлемі, млн теңгемен, ҚҚС есептелмеген
Атауы Сомасы орынд.%
2017 жылға арналған сатып алулар жоспарының сомасы 82 052,92 100
соның ішінде:
тауарлар 8 123,94 9,9
жұмыстар 30 437,67 37,1
қызметтер 43 491,31 53,0
Жеткізушілері белгіленген сатып алулар сомасы 82 052,92 100 ЖҚ үлесі
соның ішінде:
тауарлар 8 123,94 100,0 69,0%
жұмыстар 30 437,67 100,0 76,9%
қызметтер 43 491,31 100,0 87,1%
Шарттардың қорытындысы бойынша үнем 4 327,21 5
соның ішінде:
тауарлар 488,94 6,0
жұмыстар 469,41 1,5
қызметтер 3 368,86 7,7

Қаржылық қызметке шолу

Негізгі қаржылық көрсеткіштер, млн теңге
Көрсеткіш 2013 2014 2015 2016 2017
Дерек Дерек Дерек Дерек Жоспар Дерек Ауытқу %
Мұнай өндіру, мың тонна 2 841 2 823 2 823 2 832 2 840 2 840 0 0
Ақшалай түсім (кіріс) 330 098 344 675 198 113 243 517 274 016 309 747 35 731 13
Өткізудің өзіндік құны -96 443 -119 229 -94 991 -95 772 -119 333 -121 290 -1 957 2
Жалпы кіріс 233 655 225 446 103 121 147 745 154 683 188 457 33 774 22
Жалпы және әкімшілік шығындар -5 190 -15 738 -24 542 58 -10 391 -9 896 -794 8
Тасымалдау және өткізу шығындары -120 443 -135 071 -75 869 -70 366 -95 171 -102 991 -8 120 9
Операциялық қызметтен кіріс (залал) 108 022 74 638 2 711 77 437 49 121 75 570 26 448 54
Қаржылық кіріс/(шығын) нетто -1 045 -2 714 303 312 -2 446 461 -1 935 -81
Басқа кіріс/(залал) нетто -135 20 538 62 905 -586 0 -482 -482 0
Салық салынғанға дейінгі кіріс (залал) 106 841 92 462 65 919 77 164 46 675 75 548 28 873 62
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар -31 854 -20 225 -20 457 -15 803 -11 698 -19 425 -7 727 66
Бір жылғы кіріс 74 987 72 237 45 462 61 360 34 977 56 123 21 146 60